Kard. Stefan Wyszyński – publikuje myśli ksiezy o zacieciu antysemickim


Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, w „Ateneum Kapłańskim” którego był REDAKTOREM NACZELNYM, w 1938 roku opublikował w SWYM piśmie artykuł innego katolickiego duchownego zawierający takie słowa:

„Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na ich rehabilitację”. („Ateneum Kapłańskie” rok 1938, zeszyt 1, str. 23)

” Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom HITLERA, żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich (…) Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Jego przeobrażenie może się dokonać tylko na drodze religijnej – przez szczere, bezinteresowne przyjęcie chrześcijaństwa”. „HITLER jest doskonałym znawcą psychologii tłumu i twórcą nowej, genialnej taktyki” „Dzisiejsza III Rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkiej idei, która ma przynieść odrodzenie ludzkości. Niemcy stały się obok Włoch rzecznikiem ideologii o zasięgu ogólnoludzkim ” („Ateneum Kapłańskie” rok 1938)

„Zasady wychowawcze nacjonalizmu niemieckiego są WZORCEM dla innych narodów. W nacjonalizmie odbija się dusza Niemiec „. („Ateneum Kapłańskie” 1937 r., zeszyt l str. 152)

Ks. dr Józef Pastuszka „Filozoficzne i społeczne idee A. Hitlera”
„Ateneum Kaplanskie” numer styczniowy z 1938 r.

Jak sadze byly to poglady bliskie Wyszynskiemu… skoro je jednak publikowal w swoim czasopismie.

Reklamy

Autor: satanizm

Satanista intelektualny

27 myśli na temat “Kard. Stefan Wyszyński – publikuje myśli ksiezy o zacieciu antysemickim”

 1. taaa, i taki gość Stefan Wyszyński ma nie długo zostać świętym. Proszę proszę… Ja już pomijam fakt, że człowiek człowieka nie może czynić świętym, ale trochę zasad ludzie. Facet popiera faszyzm, hitlera tj gno_jka przez którego mieliśmy wojnę po której zapanował u nas komunizm, z którego do dziś dnia nie możemy się otrząsnąć!! Jeżeli ten gość zostanie nazwany św. to będę musiał z całego tego kościoła zacząć śmiać sie w biały dzień…..

 2. I przepisują te teksty na tysiącu portali przypisując je Wyszyńskiego – a wystarczy sprawdzić w archiwalnym egzemplarzu „Ateneum” kto był ich autorem…
  Trochę rzetelności !

  1. Errata:
   Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, w „Ateneum Kapłańskim” którego był REDAKTOREM NACZELNYM, w 1938 roku opublikował w SWYM piśmie artykuł innego katolickiego duchownego zawierający takie słowa:

   Ks. dr Józef Pastuszka „Filozoficzne i społeczne idee A. Hitlera”
   „Ateneum Kaplanskie” numer styczniowy z 1938 r.

   i reszta jak powyzej

 3. Nie zapominajcie, że żyd nigdy nie bedzie patriotą, jest niechcianym gościem. W przeszłości NKWD to przede wszystkim żydzi, żyd żydowi wrogiem, chyba , że za cel uznają pokonanie goja. Obecnie wiem, że historycy w szkołach twierdzą, że Hitler rozpoczął dobrą robotę…nie dokończył dzieła i w Polsce mamy to co mamy. Poza tym Izrael obecnie zagraża pokojowi na świecie. Wstyd, żydostwo…holocaust niech wam sie przypomni ku przestrodze.

 4. troska o rozwój niemieckiego narodu przekształciła sie w nazizm nie od razu. To, co powstawało spokojnie, skończyło się awanturą. Mozna było jednak mieć trochę podejrzliwości, bo Niemcy już mieli za soba pierwszą wojnę.

  1. Twoje słowo przeciw mojemu jest niewiele warte. Podane cytaty pochodzą z konkretnego wydania i co w tym łgarskiego? Że przed II wojną światową KrK nie przepadał za żydami? Antysemityzm był powszechny w Polsce.

   1. Nie słowo przeciw słowu . Ja te teksty dobrze znam z oryginału a Ty z wkelejek z internetu więc Twoja wiedza na temat jego publicystyki jest zadna. teksty te są dostepne w bibliotekach narodowej w archiwum A. K. we Włocławku . jeśli do nich dotrzesz zobaczysz ,ze są po prostu zmanipulowane .

    1. Oceniasz moją wiedzę nie wiedząc jaka jest. Zapewne też zaprzeczysz temu, że antysemityzm przed II wojną światową wcale nie występował wśród ówczesnego kleru. Masz swoje prawdy, których nic nie rusza – nic mi do nich, bo NIC mi po nich.

     Zarówno Żydzi i Katolicy wzajemnie się nienawidzili i takie są fakty. Dopiero JP2 zaczął uprawiać swoją politykę miłości próbując zmienić wizerunek Żydów w starszych w wierze braci.

     Mam taki sam stosunek do Żydów i Katolików jak do Muzełmanów – czyli negatywny.

 5. Nie chodzi o ocenę Twojej wiedzy i jakieś ogólne dywagacje na temat antysemityzmu. Chodzi mi o tezy jakie stawiasz ,ze Wyszyński to rasista i hitlerowiec tezy te są fałszywe . Poglad swój opieram właśnie na analizie tekstów Ate. kapł. , i jest wręcz przeciwnie pismo to jest antyhitelrowskie i antyrasistowskie.

  1. Ja mam inną wiedzę w tym zakresie :) no i co możemy zrobić? Ja nie napisałe, że Wyszynski był rasista – tylko antysemita i w swoim czasopismie pozwalal (wyrazal przyzwolenie) na publikacje tekstow antysemickich.

   Był taki numer i taki artykuł czy nie?
   Ks. dr Józef Pastuszka “Filozoficzne i społeczne idee A. Hitlera”
   “Ateneum Kaplanskie” numer styczniowy z 1938 r

  2. Fakt zgody redaktora naczelnego S. Wyszyńskiego na publikację tekstu gloryfikującego nacjonalizm Hitlera jest miażdżący dla kardynała.

  1. Nie kasuje zwykle komenatrzy. Chyba, ze ktos jest wybitnie ordynardny lub nie ma niczego sensownego do powiedzenia. Sensownego – nie oznacza, ze musi to byc w jakikolwiek sposob zgodne z moimi pogladami.

 6. Tekst Pastuszki jest i Tochowicza tez , ale słowa które publikujesz są wyrwane z kontekstu i zafałszowują całość dlaczego ktoś kto robił ten tekst nie wrzucił tego :
  ” wydaje się rzeczą wątpliwą by filozoficzne i społeczne idee Hitlera posiadały cechy trwałości . Są jednostronne , krańcowo abstrakcyjne , bo nie liczące się z potrzebami życia i w zasadniczych punktach blędne , bo oparte na fałszywej interpretacji natury ludzkiej . Rasizm Hitlera tworzy sztuczne formy , w które chce wtłoczyć jednostkę ludzką i narzucić jej nowe ideały życiowe , które nie posiadają odpowiednika w jej dążeniach naturalnych” Pastuszka na końcu przedstawia interpretację hilteryzmu ze strony nauczania papieża Piusa XI :
  „Zamiast religii teistycznej , głosi kult krwi i rasy. Z tych założeń płynie negacja chrześcijaństwa , jako powszechnej religii objawionej. Te błędy zadecydowały o potępieniu ideologii rasistowskiej przez Kościół ( Encyklika Ojca św. Piusa XI „O położeniu kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej z dn. 14 marca 1937r.)” I jeszcze jeden cytat :
  „” Jak wykazały nowsze badania antropometryczne (prof. Czekanowski) , Polska posiada większy odsetek Nordyków niż Niemcy , a znów jednostki wybitne , które zaznaczyły się w dziejach kultury germańskiej należą do różnych typów rasowych przy czym nordycy znajdują się w mniejszości . Co więcej specyficznie typ nodycki długogłowych – jak wykazały pomiary czaszek średniowiecznych – zatraca swój pierowtny charakter i przybiera kształt więcej okrągły , co by nie potwierdzało tezy o bezwzględnej wyższości kulturalnej długogłowych . Słowem dotychczasowe badania antropometryczne nie dostarczają dowodów na potwierdzenie rasizmu ”
  Cytat pochodzi z tego samego artykułu. Tekst Pastuszki był drukowany w trzech numerach liczy w sumie ponad 60 stron . W 1935 r. Wyszyński publikował w At. kap. tekst L. Kaczmarka ” Na froncie walki z rasizmem” i tam jest bardzo ostra krytyka rasizmu. Ktoś po prostu z was zakpił .
  Prawdopodobnie jak w 1953r. przygotowywano proces Wyszyńskiego UB dokonało wyboru ” materiału” żeby jeszcze bardziej go pogrążyć. terza ktoś to po prostu po internecie rozpowszechnia a pierwsza lektura At. kapł. pokazuje ,ze teksty są zwyczajnie zmanipulowane. Jak mi nie wierzysz możesz sam do nich dotrzeć.

  1. Te zjudaizowane tępaki i tak tego nie zrozumieją. No chyba że są plemieniem zmijowym, które idzie w zapartym wbrew prawdzie.

 7. I jeszcze fragment z artykułu WYszyńskiego z 1935r. z Ate. kapł. tym razem o poglądach Piusa XI na to co w Niemczech :
  „Ojciec św. Napiętnował propagandę pogan izmu moralnego , społecznego i państwowego. Jakkolwiek rzeczy nie są nazwane po imieniu to jednak wszystkim wiadomo ,że Ojciec święty miał tu na myśli ruch neopogański w Niemczech , który odnosi się do chrześcijaństwa z nietzscheańską pogardą , jako do religii ludzi słabych , chorych i niewolników . Wszak nie jest to nowość ,że minister Rzeszy może wołać na zjeździe , młodzież hitlerowska nie jest ani katolicka ani protestancka , tylko niemiecka a więc młodzież boga Wotana i Odina , dla której zdaniem hitlerowskiego pisma młodzieży , Nordlandu era chrześcijańska już przeszła ustąpić musi na rzecz wiary w rasę” nie można wierzyć wszystkiemu co wrzucają w necie nie zawsze jest to prawdziwe.

 8. Jak zajrzysz do książki Anny Landau Czajka Syn Lech będzie , Asymilacja Żydów w II rzeczypospolitej to ta autorka właśnie parce Pastuszki podaje jako przykład zwalczania przez kler katolicki rasizmu .

 9. Odnośnie tego fragmentu o Zydach brzmi on w całości tak:
  „Religia mojżeszowa , która Żydów izoluje od innych narodów jest mesjanistyczna , budząca ich samopoczucie i dumę narodową , duch ghetta w jakie Żydzi zostali wepchnięci przed osiemnastu wiekami a przede wszystkim etyka Talmudu – nienawiść do naszej kultury chrześcijańskiej i uczucie ressentimentu – to wszytsko wytworzyło specyficzną psychikę żydowską , która w ciągu tylu wieków umiała się oprzeć cudzym wpływom. Nie można pominąć jeszcze jednego momentu jaki zaważył na ukształtwoanie ducha żydowskiego – a jest nim tragiczne odrzucenie Jezusa Chrystusa , jako Mesjasza. Dalsze losy Żydów są dziwnym splotem nieszczęść , tragizmu i zemsty. Straszne przeżycia dziejowe zahartowały ten nieszczęsny , ale niebezpieczny , choć wybrany naród , uczyniły go odpornym na wszytskie wpływy obcokulturalne , wysubtelniły jego myśl , wzbogaciły uczucie a wolę uczyniły niezwykle giętką i silną . Trudno nie przyznać słusznosci twierdzeniom Hitlera , ze Żyd pozostałm obcym ciałem w organizmie narodów europejskich . Głosząć idee wywrotowe , stając na czele ruchu komunistycznego , szerząc w lietraturze hasła niemoralne a nie są to wypadki sporadyczne ,- Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa . Tajemnica tego wrogiego nastawienia do kultury europejskiej leży nie we krwi , ale psychice żydowskiej urabianej przez stulecia. Jej przeobrażenie może dokonać się tylko na drodze religijnej przez , bezintersowane przyjecie chrześcijaństwa.” O wyobcowaniu Zydów podobnie pisze Anna Landau Czajka , oczywiście można dyskutować z tezami Pastuszki w sprawie demoralizującego wpływu Żydów na literaturę .Kler katolicki chciał ich nawracać jako innowierców .natomiast daleko pastuszce czy Wyszyńskiemu do postawy np. Piaseckiego , który Żyda niezależnie czy ochrzczony czy nie , chciał pozbawić praw wszelkich , majątku a na koniec wydalić z Polski . Takich postulatów w Ate . kap. nie znajdziesz chociaż tematyka żydowska jest tam podejmowana w okresie 1932-39 kilkakrotnie .

 10. Nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia u źródeł – jak sądze trzeba by się wybrać do archiwum we Włocławku.
  Papież Pius XI rzeczywiście nie sprzyjał rodzącemu się hitleryzmowi, Pius XI zmarł jednak zanim II wojna się rozpoczęła. Inaczej było z jego następcą Piusa XII

 11. Masz i Piusa XII jak był jeszcze kardynałem wypowiedź z 1935r, w Lourdes

  „Obojętna jest rzeczą czy wrogowie Krzyża gromadzą się wokół sztandaru rewolucji społecznej , czy też powodują się hasłem które głosi ,że jedyną wartość posiada tylko krew i rasa. Filozofia „wszystkich wrogów Krzyża zarówno jednych jak i drugich opiera się na zasadach , które znajdują się w bezwzględnym przeciwieństwie do zasad wiary chrześcijańskiej . Ale z tego rodzaju zasadami Kościół nigdy i za żadną cenę nie pójdzie na kompromis „

  Z tego samego roku do kard. Schultego na 25 lecie jego sakry biskupiej
  ” Kiedy w Lucyperowej pysze powstają fałszywi prorocy , podając się za głosicieli nowej wiary i nowej ewangelii , która nie jest Ewangelią Chrystusową , kiedy bez szacunku , gwałtem podnoszą ręce na to , co Bóg nam w religji Jezusa Chrystusa podał do nauczania jako nadnaturalny i ostateczny skarb wiary i żywota , kiedy ze strażniczki prawdziwej wiary Kościoła świętego i jego Głowy , papieża czyni się cel niesłychanych ataków , kiedy podejmuje się przewrotna próbę sztucznego wyszukiwania przeciwieństw miedzy wiernością dla Kościoła Chrystusowego a wiernością dla ziemskiej ojczyzny , przeciwieństw , których niema i być nie może dopóki każda władza ziemska rozumie zależność swoją od królewskiego berła Syna Bożego , wtedy wybiła godzina , by biskup który jest pasterzem a nie najemnikiem , mocą swego urzędu i w myśl przysięgi wiążącej go od dnia konsekracji z powierzonymi duszami podniósł głos i nieustraszenie powtórzył słowa Apostołów przed rada najwyższą , Jeśliż jest sprawiedliwe przed oczyma Boskiemi , was raczej słuchać niźli Boga słuchać , rozsądźcie”.

  Język może trochę dziwny ale to było prawie 80 lat temu ludzie inaczej budowali zdania .
  Mam nadzieję ,że jeśli potwierdzisz w źródłach usuniesz ten wpis .
  Jeśli jesteś z Warszawy nie musisz jechać do Włocławka bo wszystko jest w Bibliotece Narodowej

 12. Sprawdzę Ateneum – gdy będę mógł, jeśli masz rację usunę ten wpis.
  Wspomniany kardynał i późniejszy Papież był nazywany Papieżem Hitlera i jego pontyfikat jest bardzo wątpliwy i niejednoznaczny – http://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XII jedni twierdzili, że prowadził misterną grę, inni, że jednak kibicował nazistom. Są fakty – pomocy w ocaleniu żydów, są też zapisy o sympatii do nacjonalistów.

 13. A jeszcze nam został nacjonalizm . Ten fragment ( niekompletny) pochodzi z artykułu Piotra Tochowicza z 1937r. Brzmi tak :

  ” Ideał życiowy będący natchnieniem wychowania i nauczania w Niemczech pochodzi od Kanta , Fichtego i Hegla . Myśliciele ci ukształtowali ducha oraz umysłowość narodu niemieckiego na drogi nacjonalizmu i politycyzmu . Toteż podobnie jak ongiś socjalizm tak dziś nacjonalizm oraz politycyzm niemiecki są wzorem dla innych narodów . Pragnąc poznać te dwa światopoglądy omówimy ich zasady ducha tudzież ich rozwój w narodzie niemieckim , najpierw dotkniemy nacjonalizmu i politycyzmu jako poglądów , w których odbija się „dusza” Niemiec a następnie zbadamy ducha wychowania i kształcenia niemieckiego. ”
  A dalej tak :
  „Że nacjonalizm i politycyzm nie zgadzały się z tradycją katolicką , dowodzi tego fakt powstania w Niemczech kulturkampfu , który był wymierzony przeciw Kościołowi katolickiemu ”
  I dalej :
  „Naród i państwo zostają oddzielone od etyki .Tutaj właśnie stwierdzić możemy grzech pierowordny niemieckiej ” Real und Machtpolitik ” Jednostka może postępować według swojego sumienia , o ile chodzi o jej własny interes , zakres działania , ale z chwilą kiedy chodzi o naród i państwo , najwyższym obowiązkiem jednostki jest stłumić głos sumienia :”
  „” Dowiadujemy się ,że kiedy pomyślność naszej ojczyzny wymaga zdobycia , uciskania , tępienia innych narodów nie mogą od tego odstraszać żadne myśli chrześcijańskie”
  Reasumuje :
  „” Mowy Fichtego , które uchodzą za ewangelię niemieckiego nacjonalizmu wywołują , przy bliższym badaniu , zdumienie swoją pustką myślową oraz próżnią zawartych w nich zdań . A jednak „Mowy ” wyraźnie zawróciły głowę narodowi niemieckiemu . Fichte nie uznaje dogmatu o grzechu pierworodnym . Człowiek według niego , jest z istoty swej dobry . A jednak Fichte odwołuje się do państwa , ażeby człowieka ujarzmiło i uczyniło go dobrym. Pogląd Fichtego na człowieka zaczyna się w sposób idealistyczny , ale kończy się , po drakońsku materialistycznie. ”

  Wyszyński w swoim piśmie drukował materiały dot. idei Freuda , de Mana , faszyzmu, komunizmu.To co ze współczesnych idei było ” na topie” on to opisywał. Sam pisał jedynie o komuniźmie bo był znawca tej tematyki , inne materiały zamawiał . Był tez co jakiś czas przegląd prasy tez międzynarodowej a były to jednak inne czasy dziś wchodzisz na stronę np. NYT i wiesz o czym piszą . Jeszcze Ci wrzucę fragment artykułu Adolfa Kliszewicza Rzeczywistość światowa i katolicyzm z 1939r.
  ” Czas też wyzbyć się wreszcie złudnych nadziei na zaradzenie zła naszych czasów wyłącznie drogą zewnętrznych reform społecznych , bez odrodzenia duchowego świata , bez restytucji religijnego stosunku do bytu , jako że w rachubach tych wciąż jeszcze pokutuje pokusa realizacji królestwa sprawiedliwości drogą zewnętrzną. Żadne reformy społeczne w naszych czasach nie wypływają już z prawdziwego ducha chrześcijańskiego, którego jest obecnie tak mało w świecie , a który jedynie mógłby nadać tym reformom rzeczywistą społeczną wartość , mogą one być natomiast tylko i są też przeważnie wyrazem dążeń do stabilizacji społeczeństwa drogą mechaniczną . Góra chciałaby obecnie stabilizować poszczególne państwa na modłę faszystowską , przez ostateczne pogrzebanie idei uniwersalizmu , opartego na podstawach duchowych . Dążenia te muszą w ostatecznym wyniku doprowadzić do powszechnej wojny narodów” Dalej :
  ” Faszym usiłuje wprawdzie posiłkować się chrześcijaństwem , jako czynnikiem stabilizacyjnym wewnątrz poszczególnych państw , jednakże między takim stosunkiem do chrześcijaństwa a prawdziwym chrześcijaństwem leży cała niezgłębiona przepaść.”
  Wielu uważa Ateneum kap. za mierną katolicką gazetkę szowinistyczną i antysemicką w sposób bardzo prymitywny . Jeśli prześledzisz teksty jakie tam zamieszczano mniej więcej od 1933r. do 1939 zobaczysz ,że przewidywali wojnę którą postrzegali jako kataklizm jakiego jeszcze świat nie widział znalazłem tez tekst w którym auto pisał ,że należy spodziewać się strasznej zagłady Żydów , czego jednak katolicy nie pragną dodawał autor.

 14. Niektórzy powiedzą a skąd nie było antysemityzmu inni ,że tylko antysemityzm. Jak wiesz II RP była krajem wielonarodowym i były silne antagonizmy polsko zydowski , polsko ukraiński ukraińsko zydowski . Zydzi tez nie byli takimi potulnymi barankami. Patrzymy na nich przez pryzmat II wojny światowej . Było duchowieństwo skrajnie antysemickie , ale to wbrew pozorom nie było wcale normą . Na pewno nazwanie Ate. kap. środowiskiem antysemickim jest przegięciem. Problem jest trudny i nie powinno sie go rozstrzygać sposobem myślenia GW lub Naszego Dziennika. Zajrzyj do Landau Czajki książki , o której pisałem i do jej artykułu ( Z) asymilowane rodziny polsko żydowskie w II RP w Przeglądzie Historycznym t CIII \ 2012r. z. 4. Materiały o Aten. kapł. pochodzą z mojego bloga na Frondzie ( nick 2013) , sam jednak z Frondą nic wspólnego nie mam , co pisze to na swój rachunek. Pozdrawiam i dziękuję za rozmowę.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s